• Vi er
  innovative

  Vi leverer framtidsrettede løsninger som begeistrer kunden og gjør oss stolte.

 • Vi er
  løsningsorienterte

  Vi har vilje og evne til å finne smarte løsninger som gir gode brukeropplevelser.

 • Vi er
  strategiske

  Vi forstår kunden og kundens kunde og har fokus på kost/nytte i alle prosjekter.

 • Vi er
  forutseende

  Gjennom tilstedeværelse og tilgjengelighet fjerner vi kundens bekymringer rundt IT.

 • Vi er
  helstøpte

  Som komplett IT-leverandør med lang fartstid er vi et sikkert valg og en solid aktør.

 • Vi deler
  kunnskap

  Vi jobber på tvers av fagområder og avdelinger og deler kompetansen vår med hverandre.

Våre produkter
og tjenester

Funn har produkter og løsninger som dekker alle dine IT-behov. Vi leverer tradisjonelle hardware-/softwareløsninger, kombinert med konsulenttjenester og aktiv kundestøtte, samt tilpassede programvareløsninger innenfor et bredt spekter av teknologier.

Som totalleverandør tar vi ansvar for hele livsløpet til dine IT-tjenester gjennom planlegging, installasjon, drift, brukerstøtte, sikkerhet, oppdatering, samt overvåkning og rapportering.

Vi leverer løsningene lokalt og som skytjenester.

 • Outsourcing

 • Sky-tjenester

 • Lokal løsning

 • Helpdesk

 • Rådgivning

 • Opplæring

 • Kommunikasjon

 • Systemutvikling

 • Sikkerhet

 • Datafangst

 • Forretningsutvikling

 • Forvaltning

 • Kundetilpasning

 • Mobil app

 • Business Intelligence

 • Publisering

 • Gruppevare

 • Applikasjoner

 • Nettverk

 • Webshop

 • Driftsavtale

Segmenter

Funn er et av de største IT-selskapene i Nord-Norge, med mer enn 1 300 kunder. Basert på vår kompetanse leverer vi framtidsrettede og helstøpte løsninger med fokus på kost/nytte som gir gode brukeropplevelser og et bekymringsfritt forhold til IT. Kundene våre omfatter små- og mellomstore bedrifter, offentlig sektor, kommuner, prosessindustri og helseforetak.

HAVBRUK

Funn har stor fokus på havbruksnæringen. Vi bidrar med å forenkle, automatisere og skape trygge arbeidsplasser for en krevende og viktig bransje. En bransje som skaper store verdier for Norge.

Våre havbrukskunder har lokaliteter over et stort geografisk område. Effektive og trygge måter å drifte disse lokalitetene er avgjørende for å kunne skape lønnsomhet og trygge arbeidsfolk. Vi bygger løsninger innenfor sentralisert foring. Foring og styring av denne fra ett sentralt punkt. Fullt ut automatisert.

HELSE

Helsesektoren i Norge har et betydelig omfang. Sektoren er organisert i fire regionale helseforetak, som igjen styrer til sammen 41 sykehus. I tillegg kommer private aktører.

Funn gjør en betydelig satsning innenfor samhandling mellom pasient og sykehus. Sammen med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) utvikler vi fremtidens verktøy for strukturerte pasienttilbakemeldinger – PING!, som skal sikre at pasienter og pårørende på en enkel og strukturert måte kan gi sine tilbakemeldinger til sykehus.

SMB

Begrepet små- og mellomstore bedrifter (SMB) blir brukt om foretak med under 100 ansatte. Disse utgjør hele 99,5 % av norsk næringsliv, og står for over halvparten av omsetning og sysselsetting i Norge. I dette segmentet finner du noen av landets mest innovative virksomheter, som følgelig stiller høye krav til verktøy og fleksibilitet.

Funn bidrar med et bredt spekter av tjenester mot SMB-segmentet. Tjenester som bidrar til merverdi hos kundene. Vi gir SMB forutsigbare IKT-kostnader, enkle og fleksible løsninger samt lokal kontroll og fleksibilitet.

Kunder

Funn leverer produkter og tjenester til et bredt spekter av bedrifter; små som store, offentlige og private. Vi har som målsetting å være en leverandør over tid. Det betyr at vi må levere riktige varer og tjenester til rett pris og til rett tid. Ikke bare én gang, men hele tiden. For oss er kundenes tilbakemeldinger et av våre viktigste styringsverktøy.

Om oss

Funn har 80 ansatte i Bodø, Harstad, Finnsnes, Oslo og på Svalbard, i tillegg til hovedkontoret i Narvik. Konsernet er et av Nord-Norges største selskap innen sentraliserte datatjenester, systemsalg og systemutvikling, og leverer tjenester nasjonalt og lokalt i landsdelen.

Kontakt
oss

Sentralbord: 02448
E-post: helpdesk@funn.no

Postadresse: Funn AS | Pb. 528 | 8507 Narvik

Funn Narvik:Funn Bodø:Funn Finnsnes:

Funn Harstad:

Funn SvalbardFunn Oslo:
Teknologiveien 10
8517 Narvik

Tlf: 02448
E‑post: helpdesk@funn.no

Påls vei 6
8008 Bodø

Tlf: 75 56 56 00
E‑post: bodo@funn.no

Ringveien 25
9300 Finnsnes

Tlf: 02448
E‑post: helpdesk@funn.no

Tore Hunds gate 5
9404 Harstad

Tlf: 77 01 31 00
E‑post: helpdesk@funn.no

Vei 605-1
9170 Longyearbyen

Tlf: 79 02 22 00
E-post: svalbard@funn.no

Schweigaardsgate 34F
0191 Oslo

Tlf: 02448
E‑post: helpdesk@funn.no

Org. nr: 951 445 746Org. nr: 991 891 552Org. nr: 951 445 746Org. nr: 968 197 681Org. nr: 986 366 334Org. nr: 951 445 746

Se kontaktinfo for våre medarbeidere nedenfor:

Narvik

Gunn Alvestad : Økonomisekretær

Gunn Alvestad

Økonomisekretær

+47 960 97 100 gunn.alvestad@funn.no
Hans-Arne Arctander : Systemkonsulent

Hans-Arne Arctander

Systemkonsulent

+47 901 38 448 hans-arne.arctander@funn.no
Alexander Bergvik : Salgskonsulent

Alexander Bergvik

Salgskonsulent

+47 975 56 301 alexander.bergvik@funn.no
Aleksander Boltås : Systemkonsulent

Aleksander Boltås

Systemkonsulent

+47 976 67 638 aleksander.boltas@funn.no
Morten Brochs : Leder systemutvikling

Morten Brochs

Leder systemutvikling

+47 909 68 175 morten.brochs@funn.no
Kent Christensen : Prosjektleder

Kent Christensen

Prosjektleder

+47 941 42 174 kent.christensen@funn.no
Torgeir Fagerjord : Senior Systemkonsulent

Torgeir Fagerjord

Senior Systemkonsulent

+47 905 94 455 torgeir.fagerjord@funn.no
Roger Garfjell : Senior Systemutvikler

Roger Garfjell

Senior Systemutvikler

+47 951 83 848 roger.garfjell@funn.no
Per Granaune : Senior Systemutvikler

Per Granaune

Senior Systemutvikler

+47 975 73 006 per.granaune@funn.no
Eyvind Hanssen : Forretningsutvikler Systemutvikling

Eyvind Hanssen

Forretningsutvikler Systemutvikling

+47 917 85 190 eyvind.hanssen@funn.no
Maria Haraldstad : Økonomimedarbeider

Maria Haraldstad

Økonomimedarbeider

+47 960 97 103 maria.haraldstad@funn.no
Jon R. Jacobsen : Gruppeleder Datasenter

Jon R. Jacobsen

Gruppeleder Datasenter

+47 926 62 622 jon.jacobsen@funn.no
Gjøran Jakobsen : Senior systemutvikler

Gjøran Jakobsen

Senior systemutvikler

+47 993 08 009 gjoran.jakobsen@funn.no
Marius Jespersen : Salgskonsulent

Marius Jespersen

Salgskonsulent

+47 958 67 886 marius.jespersen@funn.no
Stian Berg Johansen : Interaksjonsdesigner

Stian Berg Johansen

Interaksjonsdesigner

+47 984 88 262 stian.berg.johansen@funn.no
Stig-Roland Knutsen : Systemkonsulent

Stig-Roland Knutsen

Systemkonsulent

+47 907 33 149 stig-roland.knutsen@funn.no
Sindre Langbakk : Konsulent - HelpDesk

Sindre Langbakk

Konsulent - HelpDesk

+47 901 67 170 sindre.langbakk@funn.no
Espen Lund : Økonomisjef

Espen Lund

Økonomisjef

+47 996 16 881 espen.lund@funn.no
Per-Kristian Løvås : Senior Systemutvikler

Per-Kristian Løvås

Senior Systemutvikler

+47 916 48 720 per.kristian.lovas@funn.no
Hilde S. Myrland : Administrasjonssekretær

Hilde S. Myrland

Administrasjonssekretær

+47 960 97 104 hilde.myrland@funn.no
Allan Nilsson : Leder Helpdesk

Allan Nilsson

Leder Helpdesk

+47 977 88 780 allan.nilsson@funn.no
Johanna Nystad : Senior Systemutvikler

Johanna Nystad

Senior Systemutvikler

+47 480 66 120 johanna.nystad@funn.no
Vidar Pande-Rolfsen : Systemkonsulent

Vidar Pande-Rolfsen

Systemkonsulent

+47 951 95 727 vidar.pande.rolfsen@funn.no
Svein Pedersen : Systemkonsulent

Svein Pedersen

Systemkonsulent

+47 481 36 680 svein.pedersen@funn.no
Bjørn Erik Rønhaug : Forretningsutvikler

Bjørn Erik Rønhaug

Forretningsutvikler

+47 918 88 190 bjorn.erik.ronhaug@funn.no
Lars Ivar Simonsen : Administrerende direktør

Lars Ivar Simonsen

Administrerende direktør

+47 918 03 345 lars.ivar.simonsen@funn.no
Tim Skau : Senior Systemutvikler

Tim Skau

Senior Systemutvikler

+47 416 11 516 tim.skau@funn.no
Hans Skoglund : Prosjektleder

Hans Skoglund

Prosjektleder

+47 908 62 529 hans.skoglund@funn.no
Rune Solberg : Senior Systemutvikler

Rune Solberg

Senior Systemutvikler

+47 995 19 519 rune.solberg@funn.no
Harald Solvang : Controller

Harald Solvang

Controller

+47 952 40 099 harald.solvang@funn.no
Richard Solvang : Systemkonsulent

Richard Solvang

Systemkonsulent

+47 450 66 628 richard.solvang@funn.no
Kjetil Strand : Markedsansvarlig

Kjetil Strand

Markedsansvarlig

+47 913 69 447 kjetil.strand@funn.no
Ørjan Torsteinsen : Leder IT Drift

Ørjan Torsteinsen

Leder IT Drift

+47 975 32 596 orjan.torsteinsen@funn.no
Knut-Andre Øymo : Supportkonsulent

Knut-Andre Øymo

Supportkonsulent

+47 975 12 127 knut-andre.oymo@funn.no

Bodø

Øystein Benjaminsen : Daglig leder

Øystein Benjaminsen

Daglig leder

+47 917 06 764 oystein.benjaminsen@funn.no
Mona Edvardsen : Sekretær

Mona Edvardsen

Sekretær

+47 911 97 271 mona.edvardsen@funn.no
Marius Gulbransen : Senior Systemkonsulent

Marius Gulbransen

Senior Systemkonsulent

+47 992 87 060 marius.gulbransen@funn.no
Per Erik Hagen : Senior Systemkonsulent

Per Erik Hagen

Senior Systemkonsulent

+47 900 92 722 per.erik.hagen@funn.no
Andreas B. Jenssen : Systemkonsulent

Andreas B. Jenssen

Systemkonsulent

+47 906 61 339 andreas.jenssen@funn.no
Vidar Johansen : Senior Salgskonsulent

Vidar Johansen

Senior Salgskonsulent

+47 992 87 056 vidar.johansen@funn.no
Stig Nordby : Senior Systemkonsulent

Stig Nordby

Senior Systemkonsulent

+47 916 49 799 stig.nordby@funn.no
Sture Nyhagen : Salgsleder

Sture Nyhagen

Salgsleder

+47 917 06 761 sture.nyhagen@funn.no
Ørjan Skjelvareid : Systemkonsulent

Ørjan Skjelvareid

Systemkonsulent

+47 988 35 777 orjan.skjelvareid@funn.no
Kjetil Strand : Markedsansvarlig

Kjetil Strand

Markedsansvarlig

+47 913 69 447 kjetil.strand@funn.no
Stian Wegner : Systemkonsulent

Stian Wegner

Systemkonsulent

+47 992 87 061 stian.wegner@funn.no

Finnsnes

Jørgen Haugen Blomstrøm : Systemkonsulent

Jørgen Haugen Blomstrøm

Systemkonsulent

+47 995 60 122 jorgen.haugen.blomstrom@funn.no
Cato M. Olsen : Systemkonsulent

Cato M. Olsen

Systemkonsulent

+47 982 46 713 cato.olsen@funn.no

Harstad

Andreas Andersson : Systemkonsulent

Andreas Andersson

Systemkonsulent

+47 907 18 961 andreas.andersson@funn.no
Jack Markus Anthonsen : Seniorrådgiver systemsalg

Jack Markus Anthonsen

Seniorrådgiver systemsalg

+47 970 38 000 jack.anthonsen@funn.no
Evan Didriksen : Senior salgskonsulent

Evan Didriksen

Senior salgskonsulent

+47 951 62 600 evan.didriksen@funn.no
Trond Erlend Fjellå : Plassjef

Trond Erlend Fjellå

Plassjef

+47 900 41 521 trond.erlend.fjellaa@funn.no
Arne Fossli : Systemkonsulent TeleCom

Arne Fossli

Systemkonsulent TeleCom

+47 917 56 774 arne.fossli@funn.no
Finn Haukebøe : Konseptansvarlig Datasenter

Finn Haukebøe

Konseptansvarlig Datasenter

+47 928 09 195 finn.haukeboe@funn.no
Halvor Hegge : Systemkonsulent TeleCom

Halvor Hegge

Systemkonsulent TeleCom

+47 901 66 769 halvor.hegge@funn.no
Aage D. Hofstad : Systemkonsulent

Aage D. Hofstad

Systemkonsulent

+47 988 60 319 aage.hofstad@funn.no
Gard Ohrvik Holand : Systemkonsulent

Gard Ohrvik Holand

Systemkonsulent

+47 909 70 810 gard.ohrvik.holand@funn.no
Rune Kristiansen : Systemkonsulent

Rune Kristiansen

Systemkonsulent

+47 952 58 616 rune.kristiansen@funn.no
Jostein Martinsen : Senior Salgskonsulent

Jostein Martinsen

Senior Salgskonsulent

+47 901 66 770 jostein.martinsen@funn.no
Christel Paulsen : Systemkonsulent

Christel Paulsen

Systemkonsulent

+47 926 31 216 christel.paulsen@funn.no
Arne-Johan Pedersen : Systemkonsulent RadioCom

Arne-Johan Pedersen

Systemkonsulent RadioCom

+47 901 66 772 arne-johan.pedersen@funn.no
Jon-Arne Storelv : Systemkonsulent

Jon-Arne Storelv

Systemkonsulent

+47 481 87 167 jon-arne.storelv@funn.no
Yngve Thoresen : Systemkonsulent RadioCom

Yngve Thoresen

Systemkonsulent RadioCom

+47 901 66 771 yngve.thoresen@funn.no
Mattias Torsfred : Systemkonsulent

Mattias Torsfred

Systemkonsulent

+47 958 97 688 mattias.torsfred@funn.no

Svalbard

Kristoffer Halvarp : Systemkonsulent

Kristoffer Halvarp

Systemkonsulent

+47 472 87 671 kristoffer.halvarp@funn.no
Stian Løkser : Daglig leder

Stian Løkser

Daglig leder

+47 900 11 500 stian.lokser@funn.no
Leif-Erik Stormoen : Senior Systemkonsulent

Leif-Erik Stormoen

Senior Systemkonsulent

+47 908 21 357 leif-erik.stormoen@funn.no

Oslo

Per Kveberg : Faggruppekoordinator Media

Per Kveberg

Faggruppekoordinator Media

+47 916 70 697 per.kveberg@funn.no
Tom Sørlundsengen : Systemkonsulent Media

Tom Sørlundsengen

Systemkonsulent Media

+47 913 22 011 tom.sorlundsengen@funn.no